Zoeken

Click "Enter" to submit the form.

Juridische kennisgeving

Deze site maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw apparaat kunnen worden opgeslagen wanneer u onze site bezoekt. Deze cookies zijn: de taal van de website, de pagina die u eerder op onze website hebt bezocht (p-1) en de pagina die u daarvoor hebt bezocht (p-2).

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies”, dat zijn tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst, om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken, met inbegrip van de uitgever van deze site. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt.

U kan het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. In dat geval kan u wellicht niet alle mogelijkheden van deze website benutten.

Deze site mag alleen voor persoonlijke en geenszins voor commerciële doeleinden worden gebruikt.

Deze site bevat hyperlinks naar andere websites. De gemeente Elsene aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites die niet deel uitmaken van het domein “elsene.be”.

Het gemeentebestuur van Elsene besteedt grote aandacht aan de nauwkeurigheid van de gegevens die op zijn website staan. 

Indien je toch onnauwkeurige of verkeerde informatie op onze pagina’s mocht vinden, neem dan zeker contact op met de dienst cultuur via cultuur@elsene.brussels.

Instellingen en organisaties die op de site vermeld staan kunnen ook contact opnemen met de dienst cultuur (cultuur@elsene.brussels of per brief) indien hun gegevens (adres e.d.) veranderd zijn of ontbreken.

In overeenstemming met de RGPD (EU-verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens, en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG), hebt u recht op toegang tot de persoonsgegevens die u ons via de site mededeelt. Je hebt eveneens het recht deze gegevens te laten wijzigen.

De DPO van de gemeente is Dhr Ludwig BAUDAUX : dpo@elsene.brussels.

De eindverantwoordelijke voor het beheer van persoonlijke gegevens is het College van Burgemeester en Schepenen.

Elsensesteenweg, 168 – 1050 Elsene
Tel. +32 2 515 61 11 – E-mail secretariaat@elsene.brussels

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, in België de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat, 35 – 1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00 – E-mail contact@apd-gba.be

Overeenkomstig de Belgische Wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht, heeft iedereen een recht op afbeelding.

Verantwoordelijke uitgever: Christos Doulkeridis, Burgemeester, Elsensesteenweg 168 – 1050 Elsene

Cookiebeleid