Zoeken

Click "Enter" to submit the form.

icon_round/back
Startpagina  / Artikels  / Projectoproep : Tentoonstellingen in de Kapel van Boondaal

Projectoproep : Tentoonstellingen in de Kapel van Boondaal

Om de tentoonstellingen van het cultuurseizoen 2022-2023 in de Kapel van Boondael te selecteren lanceert de gemeente Elsene een projectoproep.

De gemeente zal 4 tentoonstellingsprojecten selecteren die de beeldende kunsten (klassieke, hybride of innoverende praktijken) in de schijnwerpers stellen.

 

Deadline voor het indienen van een kandidatuur: maandag 2 mei 2022 om 12:00

Deze oproep is afgesloten. De volgende oproep voor het cultuurseizoen 2023-2024 zal plaatsvinden begin 2023.

 

De geselecteerde tentoonstellingen zullen plaatsvinden op volgende data :

  • van 24/11 t.e.m 11/12/2022
  • van 02/03 t.e.m 19/03/2023
  • van 06/04 t.e.m 23/04/2023
  • van 01/06 t.e.m 18/06/2023

Wie mag deelnemen aan deze oproep?

De oproep staat open voor kunstenaars, curatoren en project managers die resident zijn in België (natuurlijke persoon of rechtspersoon).

Elke kandidaat mag slechts één tentoonstellingsproject indienen.

 

Wat krijg ik als mijn project geselecteerd is?

De laureaten van de oproep krijgen een subsidie in niet-specie toegewezen. Deze omvat de terbeschikkingstelling van de Kapel van Boondael gedurende één van de boven beschreven periodes, geraamd op een waarde tussen 12 6000,00 EUR en 16.800,00 EUR.

De laureaten mogen ook rekenen op technische bijstand voor de opbouw en afbraak van hun tentoonstelling, de verspreiding van communicatie over de tentoonstelling en de organisatie van een vernissage.

 

Hoe kan ik een dossier indienen?

Het dossier moet via het online formulier ingediend worden en volgende documenten bevatten:

• het naar behoren ingevulde kandidaatstellingsformulier ;
• een beknopt portfolio met een tiental fotografische reproducties van werken die waarschijnlijk worden tentoongesteld ;
• een curriculum vitae van elke kunstenaar die waarschijnlijk wordt tentoongesteld ;
• indien van toepassing, een curriculum vitae van de organisator/curator van de tentoonstelling.

 

Indien een van de vereiste documenten ontbreekt, wordt het dossier als onvolledig beschouwd en onmiddellijk uitgesloten

 

Het kandidaatstellingsformulier moet ten laatste op maandag 2 mei 2022 vóór 12:00 ingediend worden.

 

Meer informatie over de projectoproep en hoe je een kandidatuur kan indienen vind je terug in het Selectiereglement « Projectoproep : Tentoonstellingenscyclus in de Kapel van Boondael » .

 

 

Op basis van welke criteria worden de projecten beoordeeld?
• Thematische aanpak ;
• Relevante links met de hoofdlijnen die zijn beschreven in het Cultuurbeleidsplan ‘Co’ 2020-2025 en in het meerderheidsakkoord van de gemeente Elsene ;
• Methodologische kwaliteit ;
• Artistieke kwaliteit.

Meer informatie 

Twee infosessies worden online georganiseerd op volgende data: dinsdag 19 april om 12:30 en vrijdag 22 april om 17:00. Gelieve de dienst Cultuur per e-mail aan te schrijven (cultuur@elsene.brussels) om u in te schrijven en een link voor de vergadering toegestuurd te krijgen.

 

Heeft u een vraag? Bekijk onze FAQ.

 

Contactpersoon voor deze oproep: Mr. Mathieu Menten, mathieu.menten@ixelles.brussels – 02 515 64 09