Zoeken

Click "Enter" to submit the form.

icon_round/back
Startpagina  / Artikels  / Kandidatenoproep : KULT XL Ateliers

Kandidatenoproep : KULT XL Ateliers

De gemeente Elsene organiseert een kandidatenoproep om gemeentelijke kunstenaarsateliers toe te kennen aan beeldende kunstenaars voor langdurig gebruik, hetzij 1 jaar, hoogstens éénmalig verlengbaar.

Twee werkruimtes van het gemeentelijke KULT XL Ateliers netwerk worden via deze oproep ter beschikking gesteld:

 • 1 atelier in de Troonstraat 95 te 1050 Elsene vanaf 01/09/2022
 • 1 atelier in de Herfststraat 44 te 1050 Elsene vanaf 01/03/2023

 

Uiterste datum voor het kandidatenoproep : Maandag 2 mei 2022 om 12.00 uur

Wie kan de oproep beantwoorden?

Dit type atelier is uitsluitend bestemd voor beeldende kunstenaars die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen zijn, ongeacht hun nationaliteit.

 

Toegankelijkheidsvoorwaarden

De oproep is gericht tot beeldende kunstenaars die:

 • in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wonen, ongeacht hun nationaliteit;
 • meerderjarig (18 jaar) zijn op het moment van de oproep;
 • niet ingeschreven zijn op een hogeschool, universiteit of academie voor schone kunsten die professionele bachelor-, master- en doctoraatsdiploma’s aflevert;
 • een professionele kunstpraktijk hebben : w.z. een artistieke praktijk hebben die de voornaamste beroepsactiviteit van de kandida(a)t(e) vormt;
 • niet vertegenwoordigd worden door een galerij

 

Elke kandida(a)t(e) mag slechts één kandidaatstellingsdossier indienen.

 

Collectieve kandidaatstellingen worden ook aanvaard, op voorwaarde dat elk lid van het collectief aan de toegankelijkheidsvoorwaarden voldoet. Leden van een collectief mogen voor dezelfde oproep geen individueel dossier indienen.

 

Kunstenaars die naar aanleiding van een vorige oproep reeds gebruik hebben kunnen maken van de gemeentelijke kunstenaarsateliers, hebben niet het recht zich opnieuw aan te melden.

 

Wat krijgen de laureaten van deze oproep aangeboden?

De laureaten ontvangen een subsidie in niet-specie in de vorm van het gebruik van een gemeentelijk kunstenaarsatelier gedurende één jaar, hoogstens eenmalig verlengbaar, en de beschikbaarstelling van de tentoonstellingsruimte, gelegen Wiertzstraat 23 te 1050 Elsene om er een tentoonstelling en/of evenement te organiseren tijdens het gebruik van het atelier, onder voorbehoud van de beschikbaarheden van de zaal en in overleg met de dienst Cultuur.

De subsidie in niet-specie omvat meer bepaald:

 • de terbeschikkingstelling van een werkruimte voor de periode van één jaar, hoogstens eenmalig verlengbaar, geraamd op een waarde tussen 3.925,00 EUR en 12.600,00 EUR;
 • een communicatiekanaal: voorstelling van de kunstenaars op de culturele website en platformen van sociale netwerken van de dienst Cultuur, verspreiding van de evenementen van de kunstenaars;
 • netwerkopportuniteiten met spelers uit het culturele veld;
 • indien nodig, technische ondersteuning voor de opbouw en afbraak van een tentoonstelling of activiteit in de tentoonstellingsruimte, gelegen Wiertzstraat 23 te 1050 Elsene, gedurende maximaal 4 dagen (2 dagen voor de opbouw, 2 dagen voor de afbraak);
 • indien nodig, de organisatie van een vernissage;

 

Welke verplichtingen hebben de laureaten van deze oproep?

Vanaf het moment dat de laureaten de subsidie aanvaarden, verbinden zij zich ertoe:

 • hun atelier minstens eenmaal per jaar open te stellen voor het publiek, op een met de dienst Cultuur overeen te komen datum;
 • een verzekering brand, waterschade en burgerlijke aansprakelijkheid te sluiten voor persoonlijke bezittingen, werkmateriaal en kunstwerken die in hun gemeentelijk atelier zijn opgeslagen;
 • een borgsom te betalen zoals beschreven in de overeenkomst voor beschikbaarstelling van het atelier;
 • de kosten te betalen voor het gebruik van hun atelier (water, gas, elektriciteit, verwarming) zoals beschreven in de overeenkomst voor beschikbaarstelling van het atelier;

 

Naleving van deze voorwaarden is van essentieel belang zodat de laureaten ten volle gebruik kunnen maken van de hun toegewezen gemeentelijke ruimten.

 

Hoe kan ik een dossier indienen?

Het dossier moet via het online formulier ingediend worden en volgende documenten bevatten:

– het naar behoren ingevulde kandidaatstellingsformulier;

– een beknopt portfolio met een tiental fotografische reproducties van werken en/of tentoonstelling van de kandida(a)t(e);

– eventueel een document met maximaal vijf links naar het video- en/of performancewerk van de kandida(a)t(e);

– een curriculum vitae van de kandida(a)t(e);

– indien van toepassing, een curriculum vitae van elk lid van het collectief dat zich gezamenlijk kandidaat stelt.

 

Indien een van de vereiste documenten ontbreekt, wordt het dossier als onvolledig beschouwd en onmiddellijk uitgesloten.

 

Het volledige kandidatuursdossier moet ten laatste op maandag 2 mei 2022 vóór 12:00 ingediend worden.

 

Meer informatie over de projectoproep en hoe je een kandidatuur kan indienen vind je terug in het Selectiereglement “Oproep tot kandidaatstellingen voor de gemeentelijke kunstenaarsateliers: kort- en langdurig gebruik”.

 

Op basis van welke criteria worden de projecten beoordeeld?

 • Thematische aanpak ;
 • Relevante links met de hoofdlijnen die zijn beschreven in het Cultuurbeleidsplan ‘Co’ 2020-2025 en in het meerderheidsakkoord van de gemeente Elsene dat van kracht is op het moment van de oproep;
 • Methodologische kwaliteit ;
 • Artistieke kwaliteit.

Meer informatie

Twee infosessies worden online georganiseerd op donderdag 21 april om 12u30 en op maandag 25 april om 17u. Gelieve de dienst Cultuur per e-mail aan te schrijven (cultuur@elsene.brussels) om u in te schrijven en een link voor de vergadering toegestuurd te krijgen.

 

Heeft u een vraag ? Bekijk onze FAQ.

 

Contactpersoon voor deze oproep: Mr. Mathieu Menten, mathieu.menten@ixelles.brussels – 02 515 64 09